Nisko-energetska kuća

Nizko-energetska hiša
 • Troškovi grijanja manji od 4 l/m
 • Toplotna provodnost stijene manja je od 0,22 W/m2K
 • Toplotna provodnost prozora manja je od 0,9 W/m2k
 • Toplotna provodnost prema tlu manja je od 0.35 W/(m2K)
 • Prirodna izmjena zraka manja je od 1,5
  Blowerdoortest

Sve navedeno sadržava naša skeletna DA-MA HAUS kuća

 • Kuća, koja diše,
 • ugodna cijena glede rezultata,
 • ugrađeni su ekološko neosporni materijali,
 • prilagodljiva je vašoj željenoj arhitekturi.