Pasivna kuća

Pasivna hiša
 • potroši manje od 2l/m2
 • toplotna provodnost  stijene je manja od 0,12W/m2K
 • toplotna provodnost  prozora manja je od 0,75 W/m2k
 • toplotna provodnost  prema tlu manja je od 0,22 W/m2k
 • prirodna izmjena zraka manja od 0,7.
  Blowerdoortest (prisilna ventilacija)

Sve to obuhvaća naša skeletna kuća DA-MA HAUS

 • Kuća, koja diše
 • cijena je povoljna, glede rezultata koje postiže,
 • ugrađeni su ekološko prihvatljivi materijali,
 • prilagodljiva je vašoj arhitekturi.
 • Lokacija gradnje mora biti u skladu.