Sistem gradnje

Nisko energetske i pasivne skeletne kuće DA - MA Haus

Razvoj građevnih materijala sve više se usmjerava prema uporabi prirodnih i ekološko čistih materijala. Proizvodnja takvih materijala, kao što su: drvo i drvena vlakna, celuloza, konoplja, glinena opeka i slično prijazna je za okolinu. Isto vrijedi i za skladištenje takovih materijala. Razvoj znanosti u građevnoj biologiji govori o simbiozi različitih vrsta materijala, pa smo razvili moderan način gradnje, koja je brza, jeftina i ekološko prihvatljiva. Moderni objekti omogućavaju zdrav život, energijsku učinkovitost, protupotresnu i protupožarnu zaštitu, a sa svim time veću kvalitetu života u našim objektima.

Kuće DA–MA Haus u svom temelju predstavljaju:

 • zdrav i ugodan boravak u objektu
 • nadasve prijazni osjećaj
 • siguran i bezbrižan boravak
 • gradnju po izboru naručioca
 • visoku stupanj izvedivosti

Među glavne osobine gradnje nabrajamo:

 1. 1. Difuzijska otvorenost

  Kuće su difuzijsko otvorene što znači da su stijene kuće i krovište, sastavljeni tako da omogućavaju izmjenu vodene pare iz prostora u okolicu i obratno. Glavna im je odlika upotreba parnih prepreka  umjesto parnih brana. S time postižemo „disanje“ kuće i iz prostora izvlačimo višak vlage, ako je zrak vlažniji, odnosno ako je zrak suh vlaga se vraća. S disanjem kuće postižemo u prostorima ugodnu boravišnu klimu i osjećaj ugodnosti.

 2. 2. Konstrukcijska čvrstina

  Prilikom razvoja kuća velik značaj posvećen je konstrukciji, koja uz primjerenu debljinu povećava konstrukcijsku čvrstinu, a ujedno omogućava i veću debljinu izolacijskog sloja. Cijeli sustav skeletne konstrukcije temelji se na stogodišnjim iskustvima drvene gradnje. Modernom opremom postigli smo to da se detalji, koje su prije naši djedovi izrađivali ručno, sada obrađuju na CNC strojevima brzo i točno. Što rezultira kvalitetom i pristupačnom cijenom.

 3. 3. Vatrootpornost

  Unutarnje strane obložene su gipsano-kartonskim pločama, koje osiguravaju primjerenu otpornost stijena prema vatri. Strop u podrumu i trop potkrovlja također su obloženi s vatrootpornim gipsano-kartonskim pločama. Sve izolacije koje su ugrađene u stijene obložene su  s borovom solju i zaštićuju od požara samog skeleta. Istraživanja su pokazala da primjerene drvene grede konstrukcijsko i statičko u slučaju požara bolje podnose svoje opterećenje i dulje vrijeme od bilo kojih poznatih građevinskih materijala.

 4. 4. Toplinska provodnost

  Kuće imaju vrlo nisku toplotnu prohodnost vanjskih stijena i stropa potkrovlja, manju od 0,15 W/m2K. S faktorom dnevne izmjene zraka između 0,7 i 1,5 uvrštavaju se u skupinu nisko energetskih kuća. Prozori imaju ugrađena stakla s toplotnom prohodnošću U<0,6W/m2K. Instalacijsku kanal je u cijelosti toplotno izoliran. Postoji i mogućnost povećanja debljine izolacijskog sloja stijena i krovišta.

 5. 5. Krovište

  Ispod pokrova, koji je u pravilu glinen, upotrebljavamo i dodatni pokrov, u našem slučaju je to DWD ploča. Spomenuta ploča podnosi opterećenje, vodootporna je, služi kao zvučna izolacija, te je otporna na sve vrste drvenih nametnika, dugotrajna je i ima odličnu prohodnost vodene pare. Kuće imaju zračni kanal, koji onemogućava u ljetnim mjesecima pregrijavanje potkrovlja, a ujedno prezraćivanje čuva krovište.

 6. 6. Energetska učinkovitost i razgradljivost

  Kod nisko energetskih kuća najčešća varijanta grijanja je grijanje na zemljani plin ili s pomoću toplotnih crpki. Postoji mogućnost ugradnje solarnih ćelija, koje su sposobne dati toliko energije koja zadovoljava naše potrebe. Viškovi proizvedene energije moguće je prodati distributerima po subvencioniranim cijenama. Svi ugrađeni materijali su biološko razgradljivi. Naše paivne kuće s upotrebom rekoperatora  osiguravaju grijanje, hlađenje, ventilaciju uz minimalne troškove električne energije.

Konkretne prednosti ispred poznatih načina gradnje očituju se u:

 • masivna i čvrsta skeletna građa
 • upotreba prirodnih materijala
 • kuća koja „diše“
 • individualnosti i kontrola gradnje
 • izgradnja skeleta u 3 radna dana
 • niža cijena izgradnje od klasiče gradnje

Kupci se sve više odlučuju za opisani način gradnje, jer je sve više kupaca ekološki osviješteno i prihvaćaju biološki razgradljive materijale. Energetska ušteda predstavlja u domaćim proračunima veliki plus. Kvaliteta življenja je sve važnija, to omogućava sistem gradnje, gdje kuća „diše“. Najvažnije je ipak da cijena klasičnih  montažnih kuća i zidanih objekata.

Način gradnje je suho montažni, što omogućava gradnju kroz sva godišnja doba.