Skeletne kuće

Nisko energijske i pasivne kuće

Razvoj građevnih materijala sve više se usmjerava prema uporabi prirodnih i ekološko neospornih materijala. Proizvodnja takvih materijala, kao što su drvena vlakna, celuloza, konoplja, glineni crijep prijazna je okolinu, što važi i za njihovu razgradnju i skladištenje. Građevna biologija koja govori o simbiozi više vrsta materijala, bila  nam je vodilja da smo razvili takav sistem moderne gradnje koja je brza, štedljiva i ekološko prihvatljiva. Moderni objekti omogućuju zdrav boravak, s zdravom mikroklimom, energijsku štedljivost, protupotresnu sigurnost, a ujedno i najveću kvalitetu boravka. Kuće Dama haus sa svojim novim programom i novom tehnologijom okživljavaju skeletnu gradnju u Sloveniji.

Skeletne kuće u svojoj osnovi predstavljaju:

 • zdrav boravak
 • ugodni osjećaj
 • sigurnost boravka
 • gradnju prema željama kupaca
 • visoki stupanj samo dostatnosti

Među glavne odlike sistema gradnje ubrajamo:

 1. Difuzijska otvorenost - kuće su difuzijsko otvorene, što znači da su stijene i krovište sastavljeni tako da omogućavaju izmjenu zračne pare iz prostora s okolinom i obratno. Važna je i upotreba parnih brana umjesto parnih zapornica. S time postižemo, da kuća „diše“ i iz prostora oduzima višak vlage, kada je zrak vlažniji ili vlagu vrača ako je zrak suši. S disanjem kuće ostvarimo u prostorima ugodnu boravišnu mikroklimu, a s time i osjećaj zadovoljstva boravka.
 2. Konstrukcijska čvrstina -prilikom razvoja kuća posebna pažnja posvećena je konstrukciji, koja nam omogućava oblaganje konstrukcije s nestabilnim materijalima koji su po svojim odlikama paropropusni  i tako omogućavaju kontrolirano disanje kuće. Takova konstrukcija omogućava da su podovi u potkrovlju obloženi klasičnim betonskim podložnim betonom. Time dobivamo potpunu stabilnost i potrebnu akumulaciju topline. Spajanje konstrukcije temelji se na više od tristogodišnjem iskustvu (tirolska, toplar).
 3. Vatrootpornost – postižemo s instalacijama koje su zaštićene s borovom solju koje onemogućava bilo kakvo izgaranje. Stijene su obložene s gipsano-kartonskim pločama, koje omogućavaju sigurnu zaštitu stijena od požara. Stropovi potkrovlja i strop prizemlja također su obloženi gipsano-kartonskim pločama.
 4. Toplotna provodnost - kuće imaju vrlo nisku toplotnu provodnost vanjskih stijena i stropa potkrovlja U=0,12 W/m2K. Prozori imaju ugrađena stakla s toplotnom provodljivošću U=0,6 W/m2K. Instalacijski kanal je potpuno toplotno izoliran, a postoji i mogućnost povećati debljinu izolacijskog sloja kako na stijenama tako i na krovištu. Sprječavanje gubitka tokplinr nam omogućava dobra zaptivnost koju mjerimo s Blowdoor testom i kod naših kuća izmjena zrakaiznosi između 0,7 i 1,5. Dodatne investicije u ventilaciju pri takovom takovu nisu potrebne.
 5. Krovište – ono je duplo s tračnim kanalom- pored glinenih crijepova upotrebljavamo sekundarni pokrov, u našem primjeru drveno-vlaknena DWD ploča. Ploča podnosi terete, vodootporna je, izolacija od buke, otporna je prema drvenim nametnicima, dugovječna i ima odličnu prohodnost vodene pare.
 6. Štednja energije i razgradljivost –  kod nisko energetskih kuća često je rješenje grijanje na zemni plin ili pomoću toplotne crpke. Moguća je i montaža fotovoltnih ćelija, koje mogu proizvesti toliko energije koliko je potrebno. Na sunčanim položajima možemo proizvesti čak i višak energije. Svi upotrebljeni materijali su biološko razgradljivi. Naše pasivne kuće s upotrebom rekuperatora osiguravaju grijanje, hlađenje i umjetnu ventilaciju s minimalnim utroškom električne energije.

Konkurentne prednosti ispred postojećih načina gradnje predstavljaju:

 • masivna i čvrsta skeletna konstrukcija
 • upotreba prirodnih materijala
 • kuća koja „diše“
 • individualnost i preglednost gradnje
 • arhitektura neograničenosti
 • brza gradnja – postavljanje skeleta u 3 radna dana
 • konkurentna cijena prema klasičnoj gradnji
 • vrlo niski troškovi boravljenja i življenja u kući
 • eventualna razgradnja objekta ne predstavlja opterećenje za okoliš

Kupci se sve više odlučuju za spomenuti način gradnje jer su sve više svjesni glede ekološke gradnje i prihvaćaju biološko razgradljive materijale. Energetska štednja tih objekata daje ima veliku prednost. Kvaliteta boravka i življenja sve je važnija, a nju omogućava samo način gradnje, gdje kuća „diše“. Najvažnija je  činjenica, da konačna cijena nisko energetskih kuća nije bitno veća od cijene klasično-montažnih kuća, odnosno zidanih objekata.

Stanje slovenskog tržišta

U Sloveniji se godišnje izgradi oko 6 000 objekata, prevladava masivna gradnja (opeka, željezo-beton). Montažna drvena gradnja predstavlja manje od 10% je uz svoje prednosti ima i dosta mana (tipski nacrti, visoki troškovi prilagodbe nacrta, prosječne energetske vrijednosti).

Zanimanje za skeletnu gradnju, koja okuplja sve pozitivne osobine masivne i „suhe“ gradnje u Sloveniji sve više raste. Trend rasta zanimanja predstavlja prije sveg osvješćivanje stanovništva da je nužno potrebna racionalna potrošnja energije (ušteda, očuvanje okoliša…). O nisko energetskim objektima pišu svi domaći mediji, Njemačka, Austrija i sjeverna Italija imaju već dugo razvijen naš sistem gradnje, ali još uvijek bilježe rast prodaje približno 20%.