Pogodba o zaposlitvi

Ali veste kaj je pogodba o zaposlitvi? Ta pogodba je tiste vrste pogodba, s katero boste sklenili delovno razmerje ter se sklene med delodajalcem ter delavcem v pisni obliki, veljavna pa je takrat ko podpišeta obe stranki.Podgoba o zaposlitvi

Pogodba o zaposlitvi ima določene obveznosti in pravice, ki se začnejo z dnem nastopa dela, ta pa mora biti naveden v sami pogodbi. Če datum nastopa dela ni določen v pogodbi, potem se zanje šteje datum sklenitve te pogodbe o zaposlitvi.

Lahko se sklene za določen čas ali pa tudi obstaja možnost za nedoločen čas, za polni ali krajši delovni čas. Če delavec skleni pogodbo za krajši delavni čas, ima pravice in pa tudi obveznosti dekivbega razmerja, ki so sorazmerne času ki je sklenil delovno razmerje.

Za pogodbo o zaposlitvi morajo biti izpolnjeni tudi določeni pogoji. Za delo, ki je občasno lahko delodajalec sklene z delavcem tudi druge pogodbe, naprimer podnajemna pogodba ali kaj podobnega. Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati naslednje postopke: Podatki obeh strank morajo biti vključeni z navedbo sedeža oziroma navedbo prebivališča, Navedeno mora biti delovno mesto in njegov naziv poleg tega pa mora biti tudi kratek opis tega dela, ne sme manjkati čas in opravljeno delo, ki jo sklene pogodba. Mora biti naveden razlog, zakaj je bila pogodba sklenjena pa tudi manjkati ne sme določilo o dopustu, pogodba mora vsebovati tudi znesek osnovne plače in možnih drugih plačilih, vsebovati mora tudi o plačilnem dnevu, plačilnem obdobju in načinu izplačevanja plače. Seveda pa tudi nae sme manjkati določilo o letnem dopustu.

Nova pogodba o zaposlitvi se mora skleniti v primeru da se spremeni kraj opravljenega dela, naziv delovnega mesta, trajanje pogodbe ali pa tudi tedenska obveznost. Pogodba se mora skleniti v pisni obliki in ne v ustni, če pa delodajalec delavcu ne da pogodbe v pisni obliki je pa storil hud prekršek.