Zakaj izbrati tudi življenjsko zavarovanje?

V življenju se nam lahko pripeti marsikaj, ko tega ne pričakujemo in si tega ne želimo. Zato je dobro, da si poleg zdravstvenega izberemo tudi primerno življenjsko zavarovanje. V bistvu je ta vrsta zavarovanja pogodba, ki jo skleneta zavarovanec in zavarovalnica, z njo pa se zavarovalnica zaveže, da bo ob primeru smrti zavarovanca izplačala znesek, za katerega se ob sklepu pogodbe dogovorita, tistemu, ki ga oseba navede v pogodbi. Zato zavarovanec v določenem obdobju plačuje zavarovalno premijo za življenjsko zavarovanje, ki ga nato odplačuje mesečno, četrtletno, polletno ali letno.

Življenjsko zavarovanje

Namen tega zavarovanja pa je finančna pomoč članom družine in ostalim svojcem, saj s tem, ko sklenemo življenjsko zavarovanje, ta polica pomaga olajšati denarno breme. Poznamo tri vrste oziroma kategorije. Prvo je mešano življenjsko zavarovanje, ki je hkrati tudi varčevanje, saj se ob koncu dogovorjene dobe upravičencu izplača polica, ki se lahko izplača v enkratnem znesku, lahko pa kot mesečna renta. Nato poznamo tudi zavarovanje za primer smrti z določeno zavarovalno dobo. V tem primeru se zavarujemo zgolj za primer smrti in le za določeno obdobje. Je sicer cenejša opcija, vendar z njo ničesar ne privarčujemo. Tretja kategorija pa je zavarovanje z naložbenim tveganjem, s katerim se hkrati vključimo v vzajemne sklade.

Ponudbe se sicer razlikujejo pri ponudnikih, vendar so med najpogostejšimi policami na voljo tudi zavarovanja, katerih polica se izplača tudi v primeru kritičnih bolezni, dosmrtno življensko zavarovanje za starejše, za izpad dohodka, za delovno nezmožnost, razna naložbena življenjska zavarovanja in še bi lahko naštevali.

Če se odločate, ali pa ste v dilemi glede sklenitve te vrste zavarovanja, ali morda niste še čisto prepričani, zakaj je to dobra odločitev; s tem vsaj finančno olajšate težke trenutke vaših najbližjih, ko se vam kaj hudega zgodi. Zavarovalnice ponujajo cenovno ugodne in dobre ponudbe, vendar dobro preglejte ponudnike in izberite takega ponudnika, ki vam za znesek premije ponudi največ.