Dodatno zdravstveno zavarovanje se splača

Zdravstveno zavarovanje ni samo eno, ampak je obvezno in pa dopolnilno. Pri nas je tako. Obvezno zdravstveno zavarovanje je obvezno za ve državljane in ga moramo plačevati, ali to stori delodajalec, ali sociala ali pa zavarovanec sam. Medtem ko je prostovoljno zavarovanje tako, da si plačujemo sami ali pa sociala, če je človek do njega upravičen. Zavarovanje je zato, da se iz te vzajemne blagajne krijejo stroški zdravljenja osebe, ki os izjemno visoki, kot os bolnica, operacija, določena zdravila in določene terapije lai zdravilišče. V osnovno zavarovanje ne sodi prav dosti, več v dodatno, pa še kljub temu je treba marsikaj doplačati.
zdravstveno zavarovanje
Tako obvezno kot dodatno zdravstveno zavarovanje prideta prav bolnim ljudem, medtem ko zdravim ne, ker ne potrebujejo teh storitev, še dobro da ne, lahko ste veseli, če ste zdravi. Je dobro imeti tako zavarovanje in si ga urediti takoj, ko poteče status študenta oziroma vsaj enem letu do tega,. kajti v tem primeru je zavarovalna premija manjša. Več let, kot čakate z dodatnim zavarovanjem, višja bo premija in starejši ko ste, bolj vam bodo premijo višali, ker se smatra, da boste zboleli in trošili denar od zavarovalnice.
Če dodatno zdravstveno zavarovanje ni urejeno in zdravnik presodi, da poseg lai storitev ni bila nujna, kot jen primer tudi prevoz z rešilcem, potem boste  vse to morali plačati n ni poceni. Največ stanejo ležanje v bolnišnici ter operacije. Tudi nekatera zdravila so draga. Edina zamera gre za okuliste, ki jim je treba vseeno vse plačati, kljub zavarovanju. Zelo malo da zavarovalnica zraven k očalom, ki os izjemno draga. Podobno je pri zobozdravniku. Če niste bolni, se dejansko ne splača, ker ta denar ne dobite več nazaj, gre v vzajemni sklad in porabijo ga tisti, ki nase ne pazijo.
Dodatno zdravstveno zavarovanje krije nekatera zdravila, ki jih ni treba doplačati, vendar ne taka, ki so kakovostna.