Ekonomska fakulteta je dobra naložba v prihodnost

Pri izbiri študija na fakulteti, poleg pridobljenega naziva prednjači tudi pridobljeno znanje tekom študija na ekonomski fakulteti, ki je vsekakor zaradi širine znanj dobra popotnica za življenje in delo. Ekonomska fakulteta, ki deluje v okviru Katoliškega inštituta v Ljubljani je na svojem področju med izstopajočimi prav zaradi programa ki vsebuje tako klasična ekonomska znanja predvsem temelječ na raziskovalni dejavnosti na področju družboslovja in humanističnih ved. Ekonomska fakulteta vam v okviru Katoliškega inštituta omogoča dodiplomski ter podiplomski tako magistrski kot tudi doktorski študij ekonomije, poslovnih ved in managementa, prav tako so programi narejeni po smernicah bolonjskega procesa in so popolnoma kompatibilni z študiji na preostalih tako slovenskih kot tudi evropskih študijskih centrih, kar vam omogoča tudi prehod med njimi, tako v času študija v okviru programa CEEPUS in ERASMUS+, kot tudi po končanem dodiplomskem študiju.

Fakulteta s svojimi programi in usposobljenimi predavatelji, nudi dobro okolje za razvoj tako strokovnega znanja in kompetenc kot tudi praktičnega, saj je študij dobro razvit tudi na tem področju, kar omogoča študentom dobro pozicioniranje na trgu dela. Tekom študija ekonomska fakulteta študente usmerja tako v samostojno kot tudi v skupinsko delo, kar se kaže v dobrem sodelovanju med študenti, ki imajo možnost tudi študija v tujini, kar je zagotovo velik plus pri iskanju zaposlitve. Poleg ostalih praktičnih del pa je študij, ki ga izvaja ekonomska fakulteta tudi zelo praktično naravnan, kar pomeni pridobitev dodatnega znanja obenem pa je poudarek predvsem na poslovni angleščini, ki postane tako rekoč študentov drugi jezik.

Pri študiju na ekonomski fakulteti v okviru Katoliškega inštituta v Ljubljani, si na dodiplomskem študiju, ki traja tri leta, pridobite naziv Univerzitetni diplomirani ekonomist – ekonomistka, kar lahko nadgradite z študijem da podiplomskem študiju. V kolikor se odločate za študij ekonomije si ekonomska fakulteta zagotovo zasluži vašo pozornost pri izbiri študija.